Ytterbyns Hembygdsförening

Syftet med projektet är att projektet ska genom samverkan skapa arrangemang för att utveckla bygden och utveckla affärer inom lokal odling, förädling och hantverk.

Om projektet

Målet med projektet är att:

– arrangemang av skördemarknad

– arrangemang av julmarknad

– skapa en permanent utställning av gamla skogsredskap

– samverkan med skolan avseende spridning av kunskap om vår bygd och historia

 

Projektet består i att skapa en projektorganisation för projektgenomförandet, framtagandet av plan för kommande arrangemang, anpassning av lokalerna och skapande av en permanent utställning.

Om projektet

Projektägare
Ytterbyns Hembygdsförening

Kommun
Kalix

Startdatum
2020-11-20

Programperiod
2014-2020/2025

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Webb och sociala medier
Facebook

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
xx kronor

Medfinansiering från XX (anges av resp. leaderområde)
xx kronor

Finansiering
377 480 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och XX (anges av resp. leaderområde).

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden