Om oss

Leader Spira Mare är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i femkantskommunerna i Norrbotten – Boden, Luleå, Kalix, Piteå och Älvsbyn.

Föreningen

Föreningen Leader Spira Mare främjar, bedriver och samordnar lokalt och regionalt utvecklingsarbete genom Leadermetoden. Vårt uppdrag är att främja ekonomisk, social, innovativ och ekologiskt hållbar utveckling genom sektorsövergripande samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Strategi & vision

Varje leaderområde har egna strategier som ligger till grund för utvecklingsarbetet i respektive område. Spira Mares strategi utgår från de lokala utvecklingsbehoven och är framtagen tillsammans med ideell, privat och offentlig sektor inom femkantsområdet Boden, Luleå, Kalix, Piteå och Älvsbyn.

Utvecklingsstrategin utgör ramen för vårt arbete och styr fördelningen av leaderstöd. Den beskriver bland annat vad som behöver göras för att öka sysselsättning och konkurrenskraft, samt skapa ett attraktivt område att bo och besöka.

Vår vision: Tillsammans förädlar vi våra resurser till nya möjligheter.

Leadermetoden

Leader är en framgångsrik metod som används inom hela EU för att utveckla landsbygden. Leadermetoden bygger på lokal förankring och engagemang. Vi som bor och verkar i ett område är de som bäst vet hur platsen ska utvecklas.

Genom Leader finns möjlighet att söka stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till målen i det lokala leaderområdets strategi. Leaderprojekt finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Leader finns över hela Sverige och mer information om leadermetoden finns på vår gemensamma webbsida.

Kontoret

Det är till oss på leaderkontoret du hör av dig om du, din förening eller din organisation har en idé som skulle kunna bli ett leaderprojekt.

Vi ger dig råd och stöd genom hela processen, från idé till projekt. Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare!

Styrelsen

Leader Spira Mare är en ideell förening och ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet leds av föreningens styrelse som består av personer från de olika sektorerna, samt från de olika kommunerna som ingår i femkantsområdet.

 Styrelsen är vald av föreningens medlemmar utifrån erfarenhet, kompetens och nätverkskontakter samt att de brinner för områdets landsbygdsutveckling.

 Styrelsen fattar beslut om de utvecklingsinsatser och de projekt som ska genomföras