Vår Strategi

Tillsammans förädlar vi våra resurser till nya möjligheter!
Det är vår vision.

Vision 2023-2027

”Tillsammans förädlar vi våra resurser till nya möjligheter!”

Utvecklingsstrategin utgör ramen för vårt arbete och styr hur vi kan fördela leaderstöd. Under 2021 och 2022 har den nu aktuella utvecklingsstrategin tagits fram tillsammans med ideell, privat och offentlig sektor i Boden, Luleå, Piteå, Kalix och Älvsbyn.

Strategin beskriver vad som behöver göras för att bland annat öka sysselsättningen, bli mer konkurrenskraftiga och skapa ett attraktivt område att bo i och besöka.

Vi har tre mål i sikte

Mål 1

Stärka området som en attraktiv destination

Vi vill ha ett område dit vi längtar, där vi känner oss hemma och välkomna att bo, leva och verka. Där vi kan balansera vårt livspussel, där vi känner trygghet i vardagen och där vi kan göra saker tillsammans, har ett socialt sammanhang och vi kan utvecklas på våra egna villkor. En sådan plats vill vi visa upp, den blir attraktiv att bosätta sig på och att besöka.

 

Bidrar till följande mål i Agenda 2030

Mål 2

Stärka det hållbara privata och ideella entreprenörskapet på landsbygden

Ett brett och hållbart näringsliv ökar områdets attraktivitet och lockar lokalbefolkningen med deras närstående att vara en del av samhället utanför tätorterna. Det ger också en bredare arbetsmarknad som möjliggör att fler kan stanna kvar i regionen.

 

Förankring till globala målen i Agenda 2030

Mål 3

Stärka den inkluderande samhällsutvecklingen på landsbygden

Genom ett aktivt civilsamhälle, och inkluderande samhällen som verkar för en ökad delaktighet i den lokala utvecklingen, skapas framtidstro och välmående som ökar livskvalitén.

 

Förankring till globala målen i Agenda 2030

Våra insatsområden

INSATSOMRÅDE 1

En attraktiv landsbygd

Det här insatsområdet härleder främst till målet om attraktiva destinationer.

Områdets lokala och regionala aktörer ska uppmuntras att utveckla nya lösningar för landsbygdens välfärd, för boende, service och infrastruktur, i skapandet av en modern landsbygd med stöd av digitaliseringen i samhället. I det här arbetet ingår även att öka trivselfaktorn genom att utveckla utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter som både boende och besökare blir delaktiga i och som skapar attraktivitet och framtidstro.

Det kan till exempel vara projekt som avser att:

 • stödja utvecklingen av en fungerande infrastruktur och service
 • förbättra möjligheterna till handel och service
 • skapa fler boendemöjligheter på landsbygden
 • utveckla det lokala utbudet av natur, kultur och fritidsaktiviteter.

INSATSOMRÅDE 2

Entreprenörskapet på landsbygden

Det här insatsområdet härleder främst till målet om att stärka det hållbara privata och ideella entreprenörskapet på landsbygden.

Områdets entreprenörer, både privata och ideella, ska uppmuntras att utveckla småföretagandet och verksamheter som bidrar till att skapa tillväxt och sysselsättning på landsbygden på ett hållbart sätt. För att skapa ett hållbart näringsliv välkomnar vi projekt där företagare och föreningar på landsbygden gör gemensamma affärsmodeller som gynnar såväl civilsamhällets människor som klimatet.

 

Det kan till exempel vara projekt som avser att:

 • öka antalet entreprenörer med målet att skapa sysselsättning
 • möjliggöra att en idé eller en hobby kan bli ett arbetstillfälle
 • utveckla metoder, produkter och tjänster
 • öka kompetensen som kan leda till nya affärslösningar, affärsnätverk, ökad konkurrenskraft
 • utveckla satsningar som gynnar klimatet och det närproducerade
 • paketera lokala tjänster och produkter
 • genomföra marknadsförings- och affärsutvecklingsinsatser

INSATSOMRÅDE 3

Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

Det här insatsområdet härleder främst till målet om att stärka den inkluderande samhällsutvecklingen på landsbygden

Områdets lokala och regionala aktörer ska uppmuntras att aktivt arbeta för den lokala utvecklingen och samhörigheten. Genom leadermetoden uppmuntras alla projektsökande att samverka gränslöst så att olika typer av kompetenser samråder om utvecklingen och vidgar debatten. Den ideella sektorns närvaro fungerar som ett kitt som håller ihop bygderna och befolkningen samt aktiverar dem till fritids och kulturaktiviteter som ökar livskvaliteten. Välmående och framtidstro skapas genom inkluderande samhällen.

Det kan till exempel vara projekt som avser att:

 • hitta nya sätt att engagera
 • använda digitala lösningar för att skapa utveckling inom civilsamhället
 • skapa eller bevara mötesplatser
 • skapa eller bevara kultur- och fritidsverksamheter