Styrelse

Föreningens styrelse, engagerade ledamöter som tillsammans representerar aktörer från ideell, privat och offentlig sektor i vårt område.

Styrelse för Leader Spira Mare

Styrelsen för föreningen Leader Spira Mare är ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. I styrelsen finns personer från de olika sektorerna och från de olika kommunerna som ingår i området med.

Alla har ett starkt nätverk och har valts in styrelsen av föreningens medlemmar för att de brinner för att utveckla landsbygden i vårt område och har mycket kompetens och erfarenhet att bjuda på.

Styrelsen är de som fattar beslut om de utvecklingsinsatser och de projekt som ska genomföras i området.

Här kommer alla ledamöter presenteras efter vårt årsmöte som hålls i april 2023.

Styrelse