Ansöka

Är ni redo att göra en ansökan?  Vi på kontoret är ert bollplank under hela processen.

Ansökan steg för steg

Börja alltid med att kontakta oss på leaderkontoret. Av oss får ni hjälp med hur ni ska gå vidare och vi stöttar och coachar er under hela processen, tills ansökan kan läggas in i Jordbruksverkets system och sedan bli bedömd av styrelsen.

Vi har inte öppnat för ansökningar i perioden 2023-2027 ännu, vi hoppas vara redo att ta emot era ansökningar närmare sommaren. Men ni kan redan nu börja förbereda er så ni är redo när det är dags.

Steg 1

Fullmakt

För att söka stödet i Jordbruksverkets system behöver ni utse vem eller vilka som ska ansvara för att fylla i ansökan och sedan sköta rapporterna när projektet är i gång. De personer som ska göra detta behöver en fullmakt som är undertecknad av firmatecknare. Det kan ta någon vecka innan Jordbruksverket hanterat er fullmakt så var ute i god tid.

Läs noga igenom instruktionerna och kom ihåg att skicka en kopia till oss på kontoret.

Steg 2

Förbered ansökan

Efter ett första möte med kontoret kommer ni kunna påbörja er ansökan. Vi kommer löpande ge er feedback och stöttning tills ansökan är redo att läggas in i Jordbruksverkets system. Av oss på kontoret får ni också information om vilka bilagor ni ska skicka med och när er ansökan kan komma att tas upp för beslut.

Steg 3

Gör en aktivitetsplan

En aktivitetsplan hjälper er att genomföra projektet på ett strukturerat sätt. Ni har en plan för vad som ska göras och när. Aktiviteterna ska också vara kopplade till er budget så att vi tydligt kan se varför ni söker de pengar ni söker. Aktivitetsplanen kan ni lägga upp som ni själva vill, via länken nedan finns en mall ni kan använda om ni vill. Aktivitetsplanen ska ni sedan bifoga som en bilaga när ni skickar in ansökan i Jordbruksverkets system.

 

Tips! Börja alltid med syfte och mål för att sedan sätta aktiviteterna och sedan budgeten. Aktiviteterna leder mot ert mål och inte tvärtom.

Steg 4

Gör en budget

En specificerad budget är obligatoriskt för alla projekt. Den laddar du ner på din dator och fyller i, sen ska den läggas med som en bilaga när du skickar in ansökan i Jordbruksverkets system.

Specificera era utgifter, ge förklaringar, visa beräkningar och bifoga underlag så att det är möjligt att bedöma om utgifterna är rimliga. Till exempel ska offerter från olika leverantörer, prisjämförelser från olika leverantörer på internet eller hänvisningar till olika leverantörers prislistor för en budgeterad utgift bifogas eller mailas till leaderkontoret.

Tänk noga igenom den budget ni har för projektet. Det är enbart kostnader som tas upp i budgeten som ni sen kan få ersättning för.

Steg 5

Skicka in ansökan

Ansöker gör du i Jordbruksverkets system. För att det ska bli rätt från början är det bra att gå igenom och följa guiden vi har. Då hamnar din ansökan hos rätt område och inom rätt insatsområde och du sparar tid på att inte behöva göra om den. Kom ihåg att skicka in ansökan först då kontoret meddelat att ansökan är redo för det.

Steg 6

Kontoret kollar

Kontoret går igenom din ansökan igen och ser om det är något som behöver kompletteras innan den kan tas upp för beslut på ett styrelsemöte. Meddela därför alltid oss med till exempel ett mail när ni skickat in den.