Så går det till

Vi vill ge er så bra förutsättningar som möjligt för att era ideer ska bli projekt, därför stöttar och coachar vi på leaderkontoret er genom hela processen, från idé till projekt till slutredovisning.

Fyra steg till ditt projekt

Ansökningen är en process med fyra olika steg för att ansökan ska bli så bra som möjligt. Det är flera delar att tänka på för att nå dit ni vill, bli beviljade projektstödet. Till att börja med måste det finnas en lokal utvecklingsidé som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan ska skrivas.

Steg 1

Kom igång

Vi prioriterar projekt som är lokalt förankrat och bygger på lokala förutsättningar och behov. Börja därför med att prata ihop er med andra. Det ska finnas tydliga behov av att projektet behöver genomföras.

Ni behöver också läsa på om Leader Spira Mares strategi, insatsområden och stämma av mot de aktuella stöd vi har nu.

Steg 2

Testa idén

När ni börjar ha en idé klar, som är förankrad lokalt, har ni kommit en bra bit på vägen. Ni kan nu göra ett första test av den här på vår webbsida och få lite information om vad ni bör tänka på för att ha så stora möjligheter som möjligt att bli ett prioriterat projekt.

Här kan ni också se om ni är inne på rätt väg vad gäller vilken sorts projekt ni vill söka.

Steg 3

Skriva ansökan

Processen ser lite olika ut beroende på om ni ska söka en förstudie, ordinarie projekt, projektstöd till företag eller ett paraplyprojekt.

Söker ni stöd för en förstudie, ordinarie projekt, projektstöd till företag ska ni alltid kontakta kontoret först för att få hjälp med hur ni ska gå vidare. Vi på kontoret kommer läsa er ansökan och komma med feedback. Ofta kan ni behöva lägga till och ändra under processen till en färdig ansökan som är redo att läggas in i Jordbruksverkets system och sedan bli bedömd av styrelsen. Vi finns med och stöttar er hela vägen.

Om ni ska söka ett paraplyprojekt är processen förenklad och ni ska fylla i ett ansökningsformulär som går direkt till oss på kontoret. Självklart får ni stöd och coachning även under den här processen. Mer info om det här kommer när vi har startat upp paraplyprojekt.

Steg 4

Beslut!

När ansökan är färdig och har kompletterats och justerats tillsammans med kontoret är det dags för styrelsen att bedöma den och fatta ett beslut. Styrelsen har beslutsmöten med jämna mellanrum och ni kan kontakta kontoret för att få veta när just eran ansökan kommer tas upp för beslut.

Så snart beslut är fattat av styrelsen kommer kontoret ta kontakt med er och meddela er. Har styrelsen beviljat ert projekt kommer kontoret handlägga eran ansökan så att Jordbruksverket kan ta det formella beslutet, och ni kan påbörja ert projekt! Men tänk på att ni behöver ha framförhållning, från en komplett ansökan till beslut från Jordbruksverket kan det vara 6 månader.