Testa er idé

Här kan ni göra ett första test av er projektidé och få lite information om vad ni bör tänka på för att ha så stora möjligheter som möjligt att bli ett prioriterat projekt. Klicka på respektive fråga så får ni mer information.

1. Har ni en idé som bidrar till utveckling i vårt geografiska område?

Vi kan bevilja stöd till projekt som genomförs i vårt geografiska område. Leader Spira Mare består av kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. De centrala delarna av Luleå och Piteå är undantagna då de inte räknas som landsbygd. För exakta gränser här, kontakta leaderkontoret.

2. Ryms idén i vår strategi?

Vi arbetar med tre insatsområden där vi kan bevilja projektstöd. Dessa är: En attraktiv landsbygd, Entreprenörskapet på landsbygden och Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle. Du kan läsa mer om dem på sidan vår strategi.

3. Är idén lokalt förankrad?

 För att beviljas leaderprojekt är det viktigt med underifrånperspektiv, dvs att idéerna kommer från oss som bor och verkar i området samt att behovet finns lokalt. Vi vet att det är vi som bor och verkar här som ser utmaningarna och också har lösningarna på dem.

4. Är idén nytänkande?

Alla leaderprojekt ska skapa utveckling i området. Ni kan tyvärr inte få leaderstöd för ordinarie verksamhet som till exempel drift och underhåll eller redan befintlig verksamhet hos er.

Det ska vara något som leder till ny utveckling och nya aktiviteter i området. Rådfråga gärna leaderkontoret om du är osäker på vart din idé hamnar och om den är nytänkande.

5. Samarbetar ni med andra?

För att beviljas leaderprojekt är det viktigt med samarbete. I föreningen Leder Spira Mare samarbetar vi över gränserna mellan offentlig, privat och ideell sektor, vi strävar efter att alla projekt också ska ett aktivt samarbete mellan organisationer inom minst två av dessa sektorer. Börja därför med att undersöka om behovet för projektet finns hos fler i området som ni kan samarbeta med, kanske en förening, ett företag eller kommunen är intresserade av att delta aktivt för att er idé ska bli verklighet. Ta gärna kontakt med er kommuns landsbygdsutvecklare, de sitter på ett stort nätverk och kan koppla ihop er med andra. Självklart kan ni även höra av er till oss på kontoret!

6. Kommer projektet arbeta på ett sätt som främjar en hållbar utveckling?

En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Vi ska leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer har samma möjligheter som vi har. Hållbar utveckling innehåller de tre dimensionerna ekologisk/miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling är en grundläggande princip för Leader Spira Mare och alla projekt ska tänka till kring det när ni söker och genomför projekt.

7. Kommer projektet arbeta med likabehandling, icke-diskriminering och jämställdhet?

Det här är en övergripande princip för Leader Spira Mare. Vi ska tillsammans motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Ingen får hindras att påverka eller delta i projektet. Fundera på hur ert projekt kan arbeta för att motverka diskriminering. Hör gärna av er till oss på kontoret för att bolla tankar och få hjälp.

8. Finns det en plan för hur projektet ska genomföras?

För att en ansökan ska beviljas leaderstöd behöver det finnas kapacitet att genomföra projektet. Ni behöver ha en projektorganisation som tar ansvar för projektet och ser till att det genomförs. Ni behöver också fundera över, och ta fram en ordentlig aktivitetsplan så att ni vet vad som ska göras och när det ska göras. Det här kommer också underlätta arbetet med att ta fram en budget för projektet. Fundera över hur eventuell annan medfinansiering kan säkras och hur ni kan planera projektet för att ha ekonomisk kapacitet att genomföra det. Ni kan söka förskott, men ni behöver veta att ni kan ligga ute med de sista 20 % av ert stöd tills ni har slutredovisat och fått godkänt på slutredovisningen. Hör av er till oss om ni är osäkra.

9. Har ni en plan för vad som händer efter projekttiden?

Projektstöd beviljas för idéer som förväntas ha bestående resultat efter projekttiden. Fundera tillsammans på hur er idé kan skapa effekt och leva vidare även efter avslutat projekt.

10. Finns det ett ideellt engagemang i projektet?

Alla projekt inom Leader Spira Mare ska innehålla ideell tid och/eller ideella resurser. Det kan vara till exempel nedlagt ideell tid för att arbeta med projektet, lokaler ni får låna utan kostnad för projektet eller annat som inte bekostas av projektet. Vi har som mål att alla projekt ska innehålla 30 % ideell tid och/eller ideella resurser.

Har ni svarat JA på de flesta av dessa frågor är det dags att
kontakta oss för att sedan påbörja en ansökan.

Fyll i formuläret så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.